Kvalitetsutveckling

Vem bryr sig om din kvalitet?

Studiebesök på Dokk1 Århus Danmark

Alla vill ha kvalitet. Men kraven på kvalitet kan se lite olika ut beroende på vem man är. För bibliotekens del kan det se ut så här:

Politiken (samhället) vill ge alla invånare jämlik tillgång till kunskap, litteratur, kultur. Alla ska kunna utvecklas och bilda sig en uppfattning utifrån en mångfald av källor och aktivt bidra till det goda samhället. Politiken bestämmer hur stor del av skattemedlen som ska satsas på biblioteksverksamhet.

Invånarna/användarna vill ha fri tillgång till litteratur, information och olika bibliotekstjänster. Kvalitet är då att få det man vill och behöver just när man behöver det för utveckling,  upplevelser och livskvalitet.

Bibliotekspersonal har flera års utbildning inom olika områden som behövs för biblioteksverksamhet. De vill ha utrymme att göra ett professionellt jobb och leverera med kvalitet. Det gör arbetet meningsfullt och bidrar till fortsatt utveckling.

Ekonomin. Det gäller att hitta en balans utifrån uppdrag, olika målgruppers behov och professionella krav, och de resurser man har. Skattebetalarna vill ha bibliotekstjänster med hög kvalitet. Mest nytta för pengarna.

Vanliga kvalitetsfrågor är Vad? Hur? Hur bra? Hur gick det?