Jämlik tillgång

Jämlik tillgång till bibliotekstjänster

Motala bibliotek

För att säkerställa att alla får jämlik tillgång till bibliotekstjänster av hög kvalitet utifrån sina behov och förmågor finns det krav i bibliotekslagen och skollagen:

  • Alla kommuner ska ha folkbibliotek
  • Alla elever ska ha tillgång till bra skolbibliotek
  • Bibliotek och deras huvudmän ska samarbeta
  • Alla kommuner och landsting (regioner) ska anta biblioteksplaner
  • Biblioteksmyndigheten (Kungliga biblioteket), de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna ska följa upp hur biblioteksplaner utformats och hur de används

På KB:s (Kungliga bibliotekets) webb:
 – Aktuella biblioteksplaner
– Kvalitetsdialog med KB, regionbibliotek och kommuner
– Statistik för landets bibliotek