Start

Biblioteken är en viktig del i samhällsbygget. Stora omvälvande förändringar i samhället ställer höga krav på ett gott och hållbart ledarskap och professionell personal för att biblioteken ska fortsätta att vara relevanta.

Uppdraget enligt bibliotekslagen är att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Uppdraget är stort och biblioteken står inför många utmaningar. Hur kan man säkerställa kvaliteten i tjänster och medier i dagens medielandskap och snabba tekniska utveckling? Vilka kompetenser behövs i det moderna biblioteket idag och imorgon?

kerstinolsson.se är ett nystartat företag inom biblioteksverksamhet, digital kompetens och kvalitet. Den här webbplatsen kommer att utvecklas utifrån de uppdrag och frågor som kommer från biblioteksfältet.

Vill du veta mer om hur du kan få stöd i ditt utvecklingsarbete, se under fliken Om…